Rollups

Till Västergötlands Idrottsförbunds 100 års jubileum tog varje idrottshistoriskt sällskap i distriktet fram två så kallade rollups med bilder och fakta om den lokala idrotten under 100 år. Rollupsen ingick sedan i en utställning som cirkulerade runt i landskapet under jubileumsåret.

De båda rollupsen finns numera att beskåda så väl här på hemsidan och lite mer fysiskt på Kålles Rekord-Magasin, Tråvad.

Här finner ni de bilder och den fakta som ingick i Varas två bidrag:

Idrottspersonligheter
Idrottsplatser