Idrottsplatser

Hedensborg, Larv. Invigd 1949. Hemmaplan för Larvs FK. Klubblokalen invigd 1970. Hedensborg är Vara kommuns största idrottsplats med hela sex gräsplaner samt en grusplan

Rollups

Ribbingsvallen, Naum.  Anlagd 1941. Förbättrad och återinvigd 1952 med en match mellan IF Elfsborg och en slättkombination. Hemmaplan för Naums SK.

Rollups

Kedumsvallen, Arentorp. Invigd 1953. Hemmaplan för Arentorps SK. 1976 invigdes ytterligare en plan med IFK Göteborg på besök.

Rollups

Ängevi, Tråvad. Invigd 1954. Hemmaplan för Tråvads IF. Föregångaren, Hagavallen, stod klar 1946 (nuvarande träningsplan). 1984 invigdes ytterligare en fotbollsplan.

Rollups

Åsavallen, St. Levene. Anlagd 1948. Hemmaplan för St. Levene IK och från 2001 för sammanslagningen Levene/Skogslunds IF. Föregångaren Stora Levene Idrottsplats anlades 1918.

Rollups

Mossbrott, Önum. Vara kommuns äldsta idrottsplats. Ursprungligen från 1910 men utökad och förbättrad flera gånger genom åren. Västergötlands första fotbollsplan med permanent elbelysning (1953). Hemmaplan för IFK Emtunga.

Rollups

Skogsvallen, Håkantorp. Anlagd 1934. Hemmaplan för Håkantorps IS. 1978 invigdes en tennisbana på idrottsplatsen.

Rollups

Nordvalla, Vedum. Invigd 1938. Hemmaplan för Vedums AIS. 1979 invigdes nuvarande A-planen och 1982 uppfördes en ny omklädningspaviljong.

Rollups

Holmavallen, N. Vånga. Tillkomst år 1931. 1979 byggdes ny klubblokal. Hemmaplan för N. Vånga BK och efter sammanslagning med Edsvära IK år 2000 Edsvära/N. Vånga FF

Rollups

Jungavallen, Jung. Invigd 1975. Hemmaplan för Jungs IF. Den gamla idrottsplatsen hette Åsaplanen från 1944.

Rollups

Torsvallen, Vara. Invigd 1932. Hemmaplan för Vara SK. Nuvarande A-planen invigd 1975, då även den stora omklädningspaviljongen stod klar.

Rollups

Edsvallen, Edsvära. Anlagd 1929. Planen omlagd och nyinvigd 1967 jämte en ny omklädningspaviljong. Hemmaplan för Edsvära IK och fr.o.m. år 2000 även för sammanslagningen Edsvära/N. Vånga FF.

Rollups

Almesåsen, Ryda. Invigd 1961. Hemmaplan för Helås IF. Den gamla fotbollsplanen med samma namn anlades 1924.

 

Björkevi, Levene (från början Idrottsplatsen, Skår). Anlagd 1930. Hemmaplan för Skogslunds IF och fr.o.m. 2001 för sammanslagningen Levene/Skogslunds IF.

Rollups

Nya Idrottsplatsen, Kvänum. Invigd 1975. Nuvarande A-plan spelklar 1983. Hemmaplan för Kvänums IF. Den tidigare idrottsplatsen vid Oltorp invigdes 1956.

Rollups