Besök gärna Kålles Rekord-Magasin

 ...Läs mer

Ordföranden har ordet

Vara eller inte Vara? Ute på den vindpinade Varaslätten går man emella...Läs mer

Riksidrottsförbundet

Krönika: Krafttag för mer plats för idrott

Krönika: Krafttag för mer plats för idrottDe investeringar i nya anläggningar och idrottsmiljöer som gjordes för 50–60 år sedan har vari...

Så växer föreningslivet med hjälp av skolan

Så växer föreningslivet med hjälp av skolanEfter att ha besökt tolv skolor gick Ystad Rockets från fem till över 20 barn i sitt U13-lag i am...

Brett stöd för elitidrottare i landslag

Brett stöd för elitidrottare i landslagRiksidrottsförbundet erbjuder ett brett stöd till elitidrottare som är med i specialförbundens l...

Årsmötet 2024

Vara Idrottshistoriska Sällskap höll ett mycket välbesökt årsmöte i Vara Folkskolans lokaler torsdagen den 21 mars. Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas en träff med f.d. Helås IF, som firade sitt bildande 90 år tidigare. Träffen skedde i Ryda bygdegård under våren. Vidare Vara IHS´ egna 20-årsjubileum, som ägde rum på Hedensborg i Larv. Föredragshållare var ingen mindre än f.d. ordföranden i Svenska Riksidrottsförbundet, Karl-Erik Nilsson. Vara IHS ställde under året upp i en sportfrågetävling i Lidköping. Där föll man snöpligt på mållinjen i skiljefrågan...

Årets jubilarer 2024

Vara Idrottshistoriska gratulerar: Vara Tennisförening  100 år Larvs Fotbollsklubb  90 år Skogslunds Idrottsförening 90 år Tråvads Idrottsförening 80 år Längjums Gymnastikförening 60 år Varaslättens Fotbollsallians 60 år Vedums Motion- och gympaförening 60 år Varaslättens Dansare  40 år  ...

 Vara Idrottshistoriska Sällskap 20-års Jubileumsfirande

Larvs FK:s Klubblokal på Hedensborg, tisdag 31 oktober 2023 Mötes öppnandes av föreningens ordförande Carl-Owe Johansson som hälsade 34 medlemmar välkomna till träffen och gjorde en resumé och tillbakablick av Vara Idrottshistoriska Sällskaps 20-åriga verksamhet. Ett föregående intressemöte ägde rum den 28 oktober 2002 i Kålles Rekord-Magasin, Tråvad. 33 personer kom till mötet i den f.d. ladugården, där en interimstyrelse valdes. Föreningen bildades därefter den 16 januari 2003 i Vara SK:s klubblokal på Torsvallen. Det gjordes ett par försök att bilda Vara Idrottsh...

Helås IF 90 år

Noteringar från träffen mellan 90-årsfirande Helås IF och Vara Idrottshistoriska Sällskap 2023-05-25...

Årsmöte med Vara Idrottshistoriska Sällskap 2023

Vara Idrottshistoriska Sällskap höll årsmöte onsdagen den 22 mars 2023 på Vara Folkhögskola. Årsmötet startade med kaffe, smörgås och kaka. Som brukligt vid dessa träffar kom samtalen runt kaffeborden att handla om idrottsminnen, kanske framförallt om fotbollsminnen. När Kaffet var urdrucket, smörgås och kaka inmundigats, hälsade Vice Ordförande Christer Kämpe välkomna till 31 mötesdeltagare, och förklarade mötet för öppnat. Till att leda årsmötet valdes Per-Gunnar Lindberg. Mötet var väl förberett vilket gjorde att valen snabbt och effektivt klubbades igenom. Till...

Jubilarer 2023

Under året gratulerar vi följande föreningar som bildades för jämna år sedan...

Välkommen till Vara Idrottshistoriska sällskaps nya hemsida

...

Träff med Jungs IF 100 år

Vara Idrottshistoriska Sällskap hade den 20 okt 2022 en träff med Jungs numera nerlagda idrottsförening. Föreningen skulle i år ha fyllt 100 år, men lades ner för ca 10 år sedan, efter sammanslagning med Kvänum och bildandet av JK10. Läs mer ...

     Tidigare  WI-tidningar