Vara Bouleklubb

Bildades 2017, efter ett ”friår” med seriespel i Grästorpsserien. Första styrelsen fick följande utseende: Ordf. Bengt Jonsson, vice ordf. Emil Hellström, kassör Christer Molin, sekreterare Eva Johansson. Övrig styrelseledamot: Ragnar Johansson. Till styrelsesuppleanter valdes Lars Ljungdahl och Elin Härling. Till revisor valdes Matts Larsson och till tränings- och tävlingsledare Mikael Karlsson och Lars Ljungdahl.

I Badhusparken har klubben tillgång till sex banor. Vintertid hyr man inomhushallen i Tråvad.

2019 erhöll klubben medlemskap i Svenska Bouleförbundet och i Riksidrottsförbundet. För tredje året i rad vann Vara Bouleklubb Grästorpsserien och fick därmed behålla segerpokalen. Klubben debuterade samtidigt i distriktsserien Wästgöta-Dahl division 7 och kammade där direkt hem seriesegern. 6:an väntar nästa säsong.

Under 2019 arrangerade Vara BK KM och man deltog i Jordgubbens dag med en tävling med 52 deltagande lag. Vidare deltog klubben i Ålleslaget i Falköping med fem lag, PRO-serien med tre lag, Husvagnscupen, Stadsboulen i Uddevalla, Lusseboulen, Midsommarboulen samt andra klubbars tävlingar.