Södra Lundby Allmänna Idrottsförening

S. Lundby AIF hade en relativt kort existens. Enbart fragment ur dess korta historia finns till förfogande. Troligtvis bildades S. Lundby AIS 1932, med folkskollärare Ivar Bergström som dess ordförande t.o.m. 1934. S. Lundby AIF tillhörde Fyrlagsserien (Längjums IS, Larvs FK och IFK Emtunga B.) som spelades 1934. Samma år arrangerade klubben en terränglöpning på drygt 3 000 meter med sex startande. 1935 hade föreningen följande styrelse: Ordf. Sven Boman, v. ordf. Oscar Andersson, sekr. Valde Skalin, v. sekr. Herbert Andersson, kassör Johan Åsberg. Revisorer: Åke Gustavsson och Helge Olsson. Fotbollssektion: Eric Flodin, Josef Johansson och Helge Olsson. Idrottssektion: Fridolf Skalin, Sven Haglund och Herbert Andersson. Lagledare: Gösta Gustavsson. Kaptener för A- och B-lagen: Erik Flodin resp. Arne Svensson. Materialförv. Olle Tilander.

Till anskaffande av spelplan valdes styrelsen. Årsmötesrapporten 1935 låter oss vidare veta att antalet medlemmar var 60 och att räkenskaperna slutade med en behållning av 5:05 kronor. Ett animerat samkväm följde, varvid den förre ordf. (magister Bergström) uppläste en av honom författad fotbollskrönika på vers, vilken mottogs med stormande applåder.

Årsmötet tre år senare, 1938, blev föreningens sista. Där rapporterade följande: ”På grund av avflyttningar m.m. har under hösten en del goda spelare förlorats, och då materialet till ett homogent fotbollslag ej ansågs räcka till, beslöts att föreningens verksamhet skall nedläggas. De idrottsintresserade torde nu komma att övergå till andra idrottsföreningar i orten”.

1934 deltog S. Lundby i Fyrlagsserien, 1935 och 36 i Varaortens Pokalserie och 1937 slutligen i Vedum/Herrljungaortens Pokalserie. Trots sin korta existens lär alternativa platser ha figurerat som fotbollsplan. ”Ordinarie” plan torde ha legat strax intill Gruvadsvägen norr om densamma.

Fakta S. Lundby AIF: 1932?-38. Dräkt: Gröna tröjor och blå byxor.

I början av 1950-talet fanns ett gäng S. Lundbykillar som tränade i en skogsglänta i skogen bakom Stommen. Man kallade platsen för ”Sabellyckan”. Själva ansåg de sig så bra att de åtminstone borde få spela en match. Som lämplig motståndare utsågs Längjums IS. Att cykla till Backavallen i Längjum var överkomligt och dessutom hade man genom 4H och JUF tidigare bekantskap med Längjumsborna. Sist – men inte minst – ansågs LIS som det sämsta fotbollslaget i närheten. En match spelades (resultatet kan kvitta). Resultatet blev i alla fall att några av Lundbyborna i fortsättningen blev förstärkningar i Längjums IS.

1933

 

1934

 

1935

 

 

1937