Larv – Ryds Idrottsförening

Det började med att två före detta ungdomar i Ryd – dock fortfarande med ungdomligt sinnelag – var på hempromenad från en fisketur till Lidan. Från landsvägen fastnade deras blickar på en ljungbacke ett par hundra meter bort. Inspirerade av pojkårens fotbollsäventyr kom de på tanken att sätta upp ett par målstolpar på platsen och skjuta på ett mål. Snabbt blev platsen fylld av intresserade, som hjälpte till att repa bort ljungen för en större yta. Detta hände våren 1959.

Inte enbart planen blev utvidgad – det gällde även planerna på att bilda en ny förening i gränstrakterna mellan Falbygden och Varaslätten. Under 1930-talet fanns en förening i trakten som hette Trävattna-Ryds IF, men den hade för länge sedan avsomnat. Sagt och gjort: nya Ryds IF bildades. Till ordförande valdes en av ”fiskarna”, Nils Johansson. I styrelsen i övrigt ingick v. ordf. Torsten Johansson, sekr. Halvar Olsson, kassör Lennart Andersson, v. kassör Lars-Arne Sjöberg.

Några i styrelsen var med redan vid tiden för den gamla föreningen. Snabbt fick nya Ryds IF ett 40-tal medlemmar, som med liv och lust tog itu med att iordningställa fotbollsplanen, bygga en omklädningspaviljong och en ny väg ner till platsen. Över 800 kronor insamlades bland ortsborna och virke skänktes av skogsägarna (givetvis fick man även kommunala bidrag). Marken blev arrendefri på 49 år av ägarna. På så vis blev natursköna Lidavallen till.

1961 anmälde Ryds IF ett pojklag till Kvänumsortens pojklagsserie. Efter två år blev flertalet av pojkarna överåriga, varför de i stället 1963 fick agera A-lag i Tråvads Reservserie. Efter ytterligare en säsong i samma serie uppflyttades laget 1965 till Div. VII Falköpingsserien. I samma serie skulle ”storebror” Larvs FK spela. Storebror, förresten. Trävattna-Ryd hade lag långt innan Larvs FK fanns. När den sistnämnda klubben bildades försvann halva laget från Ryd dit. Nu skulle alltså de båda klubbarna mötas i samma serie – m.a.o. ett riktigt lokalderby, eftersom båda hörde hemma i Larvs socken. Visserligen hade de redan mötts i reservserien 1963: Larvs FK:s B-lag vann serien medan Ryds IF kom sist.

Larvs FK och Ryds IF skulle mötas i näst sista våromgången 1965 på Hedensborg i Larv. Hur det gick? Tja, det blev ett ”västgötaklimax”. Rydborna ställde inte upp! Därmed var deras saga all. Historien upprepades sig från 30-talet: ett antal av spelarna från Ryds IF gick snart över till Larvs FK.

Hur gick det då med Lidavallen? Jo, den var torr och fin tidigt på våren, så där spelades träningsmatcher under många år. Edsvära IK använde den också som hemmaplan när Edsvallen omgjordes. Så sent som 2009 utnyttjades Lidavallen som parkeringsplats för besökare till teaterspelet om ”Finnestorp”, som utspelades en långspark från fotbollsplanen.

Fakta Ryds IF: 1959-1965. Idrottsplats: Lidavallen. Dräkt: Röd tröja och vita byxor. Tre säsonger i seriespel (knappt 2 ½).

Trävattna-Ryds IF.

Lidavallen

Stående fr.v: Conny Hansson, Rolf Magnusson, Ulf Floberg, Ingemar Fryklind, Lasse Ericsson, Rune Fransson, lagledare Nils Johansson.

Knästående fr.v: Per-Olof Brink, Kent Fält, Lars-Arne Sjöberg, Bengt Svensson, Anders Ingemarsson.