Övriga – Varaortens Ungdomsallians

1946 initierade Allan Welander från N. Vånga Kvänumsortens ungdomsserier i fotboll. Den serieorganisationen levde kvar långt fram på 1970-talet. Allt eftersom antalet fotbollsintresserade ungdomar ökade kraftigt, fordrades en bredare och starkare organisation.

Vid ett årsmöte den 5 mars 1979 valdes en styrelse, som skulle leda den ”nya” organisationen in i framtiden. Namnet på organisationen blev Varaortens Ungdomsallians. Den första styrelsen bestod av följande namn: Ordf. Börje Malmberg, Nossebro, Göran Ederborn, Vara, Bert Kroon, Tråvad, Per-Olof Nyqvist, Ardala samt Anders Josefsson, Vedum.

Till seriekommitténs ordförande utsågs Bert Kroon, Tråvad. Under hela alliansens existens – ja, under resten av sitt liv – skötte Bert Kroon ensam alla serietabeller. Första året spelade 116 lag. Antalet kom med tiden att närmare tredubblas med såväl pojk- som flicklag.

I ungdomsalliansens uppgift ingick även att vaska fram och utveckla talanger. Sammankallande för den uppgiften var Per-Olof Nyqvist, Ardala.

En annan viktig del av verksamheten var domarutbildning för ungdomsdomare. Under många år leddes den utbildningen av Lars Sahlin, Vara FDK. 1981 utbildades t.ex. inte mindre än 270 ungdomsdomare. I utbildningssyfte ingick även att informera om t.ex.fair play, rasism och gott ledarskap.

Inomhuscuperna blev allt vanligare. 1979 startade Ekorrcupen i såväl Vara som Nossebros idrottshallar. Tjejcupen startades 1992 i PM-lufthallen i Kvänum.

1986 anställdes en kanslist, Ulf Bjuggmark. Därmed kunde klubbarna servas med information i allmänhet på ett smidigare sätt.

1983 instiftades ett pris, Allan Welanders minnesfond, i Varaortens Ungdomsalliansens regi. Det var fråga om ett hederspris till välförtjänta ungdomsledare och även domare, som varit verksamma inom ungdomsidrotten. Priset instiftades av Allan Velanders svärson, Sven-Olof Gustavsson, Skara, som även delade ut det årligen till välförtjänta mottagare. Varje mottagare fick en liten pokal, samt sitt namn ingraverat i en större vandringspokal. Följande har erhållit utmärkelsen Allan Welanders minnesfond:

 

1983              Lennart Björklund              Larvs FK

1984              Per-Olof Nyqvist                Ardala GoIF

1985              Olle Hermansson               Jungs IF

1986              Nisse Hermansson              Främmestads IK

1987              Bert Kroon                         Tråvads IF

1988              Bengt Pettersson                Håkantorps IS

1989              Kjell Björk                         Norra Vånga BK

1990              Allan Gustavsson               Nossebro IF

1991              Hans Ahlberg                     Vara SK

1992              Bertil Svanebring                Vara FDK

1993              Valter Svärd                        Essunga IS

1994              Börje Sjöström                    St. Levene IK

1995              Åke Hansson                      Vedums AIS

1996              Tore Enström                     Främmestads IK

1997              Jan-Ove Ahlgren                 IFK Emtunga

1998              Göran Lund                        Vara FDK

1999              Ted Lindqvist                     Nossebro IF

2000              Lars Sahlin                         Vara FDK

2001              Monica Björndahl              IFK Emtunga

2002              Inge Hammarström            Jungs IF

2003              Gunnel Lundmark              Grästorp

2004              Stefan Johansson                Helås IF

 

Bertil Svanebring blev således den förste domaren att få sitt namn ingraverat i pokalen. Monica Björndahl och Gunnel Lundmark blev de enda kvinnliga mottagarna av hederspriset, som finns att beskåda i Kålles Rekord-Magasin, Tråvad.

Som synes är 2004 sista året för utmärkelsen. Det blev även sista året för Varaortens Ungdomsallians. 2005 tog Västergötlands Fotbollförbund över administrationen