Vedums Husfars Idrottsförening

Som en pendang till ”husmorsgymnasterna” bildade ett gäng herrar ”Husfars” 1964. Ordförande och drivande kraft var Roy Ek. Förutom gymnastik spelade man även volleyboll inom korpen i Vara. Där gjorde man sig kända som ett bollskickligt och fruktat gäng. Roy Eks bortgång 1995 innebar slutet för Husfars verksamhet.