Bitterna Gymnastikförening

Först inköptes en kassabok. Dagen efter införskaffades en fotboll. Därmed var det slut med investeringarna det första året för Bitterna Gymnastikförening. Inbetalade terminsavgifter för hösten gjorde att den nybildade Bitterna Gymnastikförening fick ett överskott på en krona vid årets slut. Vi skriver årtalet 1924 och med verksamhetsstart i augusti.

Verksamheten övertogs 1929 av den nybildade Bitterna Idrottsförening.