VEDUMS AIS – EN STARK 90-ÅRING

Vara Idrottshistoriska Sällskap stämde träff med representanter för Vedums AIS för att fira dess 90-åriga existens. Mötet skedde på Nordvalla exakt en vecka och 90 år efter att VAIS bildades den 18 april 1932.

Först gjordes en rundtur på idrottsplatsen (är Nordvalla Vara kommuns vackraste idrottsplats?). I styrkelyftsavdelningen berättade Thorleif Karlsson om dess verksamhet. Styrkefyftssektionen i VAIS är livlig och tillhör Sverigeeliten. Inte mindre än 40 styrkelyftare från klubben är licensierade.

Efter kaffeservering i klubblokalen berättade Sune Ljunggren och Kjell Larsson om Vedums idrottshistoria. Tre relativt kortvariga föreningar hade föregått VAIS. Den närmaste föregångaren, Vedums Bollklubb, existerade enbart ett halvår. Även VAIS hade det kämpigt i början med uteblivna framgångar. Slanguttrycket ”vajsing” passade bra in på sällskapet.
Efter några år flyttades fotbollsplanen från Åselid i Vedums västra utkant till Nordvalla, där såväl en ny idrotts- som festplats anlades. 1938 invigdes den nya fotbollsplanen med en triangelturnering mellan Fåglaviks IF, Vara SK och Vedums AIS.
Förutom fotboll bildades sektioner med orientering, friidrott, bordtennis och damhandboll (utomhus). Den sistnämnda sporten var populär under 1950-talets senare hälft.

1985 tillkom en udda sport i föreningen: dragkamp. Snabbt blev dragkampen en ”innesport” ute, som drog upp djupa fåror i gräset. 1993 arrangerades t.o.m. Dragkamps-SM på Nordvalla.
1994 bildades den tidigare nämnda styrkelyftssektionen.
I mitten av 1990-talet firade VAIS-damerna stora framgångar i fotboll. Två år i rad var man t.o.m. Skaraborgs bästa damlag med spel i Div. II.

2002 blev ett bemärkelseår för hela Vedum. Då invigdes nämligen den nya Vedumhallen. Dragkamparna flyttade inomhus, bordtennisen fick ett uppsving och fotbollsspelarna kunde träna inomhus under vintern. Samma år arrangerade f.ö. VAIS DM i terränglöpning utmed elljusspåret.

Som synes har det hänt mycket under Vedums Allmänna Idrottssällskaps 90-åriga existens!

Carl-Owe Johansson