Tråvads IF – Jubileumsskrift – bild

Vid 50 års jubileumet 1994 gavs en bok ut.