Levene – Stora Levene Tennisförening 

bildades 1974.

Efter ett års tennisverksamhet i St. Levene var intresset enormt. Inte mindre än 135 medlemmar hade samlats. Största problemet var hur alla skulle få tid att spela på den enda befintliga banan. Några pengar till att anlägga en ytterligare bana fanns inte. Vad göra? En ljus idé tändes. Entusiasterna i föreningen ordnade i stället med elbelysning över sin enda bana. Då kunde man utnyttja tiden på ett optimalt sätt. På så vis kom Skaraborgs läns första elbelysta tennisbana till! Visserligen gick elljusanläggningen på c:a 4 000:- kr., men det var det värt! Belysningen blev godkänd av Svenska Tennisförbundet. Även kurser och tävlingar kunde därmed arrangeras i lampornas sken.

Några av de ideella krafter som arbetade med belysningsprojektet var Arvid Gunnarsson, Bertil Wejshag, Jan-Olof Johansson, Svenne Andersson, Jörgen Johansson, Per-Olof Hillman och Reidar Rudolfsson.