Sparlösa Skytteförening

Stiftad 1905.

Styrelse: Ordf. lantbrukare C. L. Gustafsson, v. ordf. lantbrukare J. P. Svensson, sekr. bokhållare C. G. Hellqvist, v. sekr. lantbrukare K. V. Gustafsson, kassaförv. och skjutchef f.d. korpral Gustaf Pihl samt instruktör korpral C. S. Äng.

Vid starten 1905 deltog 25 aktiva. Samma antal noteras 1930, som blev sista verksamhetsåret. Föreningen upphörde 1931.