Bokafton 2007

Den 18 juni hölls bokafton på innerplan i Kålles Rekord-Magasin. Föremålet för träffen var boken om Västgötalagen, d.v.s. den moderna varianten: ”Västgötafotbollens 1900-talshistoria”.