Vara Boxning BK 13

Vara Boxning BK 13 är namnet på ytterligare en boxningsklubb i Vara. Den bildades under 2020 på initiativ av den unga tjejen Michaela Lindfors, som valdes till den nybildade klubbens ordförande. Övriga interimstyrelsemedlemmar: kassör Christer Barrani och sekreterare Peter Salomonsson.

Trots sin ungdom har Michaela Lindfors gedigen boxningsrutin som medlem såväl i Vårgårda BK som Viktoria BK Falköping. Bland annat har hon SM-silver i diplomboxning och kom dessutom etta i sin viktklass i Golden girl 2017.
Efter ett tvåårigt uppehåll från boxningen återkom suget. Denna gång var det intresserade i Vara – såväl unga som gamla, manliga som kvinnliga – som fick tillgång till hennes boxningsrutin och entusiasm. Problemet för den nybildade boxningsgruppen är att få tag på någon lokal att hålla till i. Under sommaren och hösten tjänstgjorde Badhusparken som utomhusplats att sparra och teknikträna på.
Målsättningen med boxningsklubben är att ge teknik- och motionsträning för att stärka såväl muskler, kondition som självförtroende – inte för att slåss på käften. Dessutom givetvis att skapa en gruppkänsla, en samhörighet för likasinnade.