Historien om Vara Idrottshistoriska Sällskaps bildande

1994
Torsdagen den 27 oktober 1994 anordnade Kultur och fritid ett informationsmöte för intresset av att bilda ett idrottshistoriskt sällskap i Vara. Till mötet var ordföranden i Westgöta Idrottshistoriska Sällskap, Mats Segerblom, Borås, inbjuden för att informera och propagera för ett dylikt sällskap. Inbjudna var även den gamle mästerlöparen, Arne Andersson från Vänersborg och den ende av de fem gymnasterna från Vara som deltog i massuppvisning vid OS 1936 i Berlin, som fanns i livet, nämligen Nils Ekström.

En interimstyrelse bildades med Anna-Lisa Karlsson, Vara, Klas Karlsson, Vara, Arne Karlsson, Tråvad, Kjell Allansson, Kvänum och Bror Jonsson, Ryda. Tyvärr hände inget mer. Det rätta intresset verkade saknas. Så det hela rann ut i sanden.

Bror Jonsson gjorde ytterligare ett försök att få igång ett idrottshistoriskt sällskap i Vara. Det misslyckades också kapitalt.

2002
Trots att Vara saknade ett aktivt sällskap, valdes Carl-Owe Johansson, Tråvad, in i styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap vid årsmötet 2002. Anledningen var förmodligen att han startat ett eget museum, Kålles Rekord-Magasin, med i huvudsak idrottsligt innehåll. På styrelsemötena fick Carl-Owe vissa gliringar om att Vara saknade ett eget sällskap. –”I Vara är det kört”, var det någon som uttryckte sig, medan andra pockade på att det var dags för ett nytt försök.

Efter moget övervägande –  med viss ilska och övertygelsen om att ovan nämnda citat var felaktigt – ringde Carl-Owe till WIS-styrelseledamotkollegan Sven-Åke Mökander, Alingsås, och sa att nu var han beredd. Tid och plats bestämdes för ett nytt möte. Efter c:a 60 telefonsamtal till presumtiva idrottsintresserade runtom på Varaslätten, samlades ett 30-tal personer i Kålles Rekord-Magasin onsdagen den 29 oktober 2002. Från förbundet närvarade nämnde Mökander (och givetvis även arrangören Carl-Owe Johansson) och från SISU representerade Jan Hermansson, Södra Lundby. En interimstyrelse valdes: Lars Larsson, Södra Lundby, Inge Knutsson, Sparlösa, Sven-Olof Johansson, Fyrunga (trots att han befann sig i Italien och firade 60-årsdagen), Bruno Arvidsson, Emtunga, Jan Hermansson, Södra Lundby, Carl-Owe och Jacob Johansson, Tråvad.

2003
Torsdagen den 16 januari 2003 samlades ett 30-tal personer i Vara SK:s klubblokal och nybildade Vara Idrottshistoriska Sällskap, med syfte ”att anordna sammankomster med idrottshistorisk anknytning och i samverkan med Kålles Rekord-Magasin insamla och dokumentera idrottshistoria”. Som berättare var Varas kanske största idrottsprofil genom tiderna, Allan Eriksson, tillfrågad. Allans idrottsminnen var oändliga och han framförde dem med mycket stor portion humor. Till styrelse utsågs: Carl-Owe Johansson (ordförande), Tråvad, Folke Svensson, Vara, Sten-Yngve Wernebratt, Vara, Jacob Johansson, Tråvad, Sven-Olof Johansson, Fyrunga, Bruno Arvidsson, Emtunga. Suppleanter: Jan Hermansson, Södra Lundby och Bror Jonsson, Ryda.

Så var alltså Vara Idrottshistoriska Sällskap, efter åtta år i ”malpåse”, återbildat. Tämligen omgående drabbades vi av en jobspost när utsedde kassören, den legendariske fotbollsspelaren i IFK Emtunga, Folke ”Back” Svensson, hastigt avled. Folke ingick även i arbetsgruppen, som svarade för utställningen ”Mossbrott – ljuset på slätten”. Utställningen visades lördagen den 12 april 2003 i Kålles Rekord-Magasin, som hade öppet hus den dagen med anledning av RF:s 100-årsjubileum. Utställningen var ett samarbete mellan Önums Hembygdsförening och Kålles Rekord-Magasin.

Fyra dagar tidigare, den 8 april, anordnades det första mötet för Vara IHS. Platsen var den nybyggda Vedumhallen i Vedum, som förevisades av Lars Larsson. Vidare berättade Jan Hermansson om SISU:s verksamhet. Man beslöt att i första hand ha träffar med folk från gamla nedlagda föreningar.

Med anledning av RF:s 100-årsjubileum, inbjöds medlemmar i de olika idrottshistoriska sällskapen till en fotbollsdag i Borås den 15 september. Ett flertal medlemmar från Vara IHS närvarade.

Under hösten hade Vara IHS en lyckad träff på vägkrogen Prästkragen med forna medlemmar i Naums SK. Träffen utmynnade i sex nya medlemmar och att en grupp startade en studiecirkel för att dokumentera Naums SK:s historia.

Fortsättning av historien: se Möten.