Larv – Trävattna-Ryds Idrottsförening

I det område som sedermera blev riksbekant för unika utgrävningsfynd från en offerplats vid Finnestorp i Vara kommuns östra utkant, spelades det också fotboll förhållandevis tidigt. En sammanslutning från båda sidor om Lidan tog namnet Trävattna-Ryds IF. Fotbollsplanerna som användes låg på Larvsidan, en vid Sulevad och en mitt emot Slongö. Den senare fanns redan på 20-talet. När föreningen bildades är oklart, likaså när den upphörde. Klart är att Trävattna-Ryds IF deltog i Flobytraktens Pokalserie såväl 1934 som 1937. Dessförinnan, däremellan och därefter är det tyst om föreningen. Karl Olsson i Ryd var i alla fall ordförande i Trävattna-Ryds IF.