Vara – Slättens Boulister


Slättens Boulister tillhörde pionjärerna och är en av Sveriges äldsta bouleklubbar. Den 11 maj 1982 bildades klubben i fritidsnämndens lokaler i Vara. Närvarande: Lennart och Kirsten Smedenfeldt, Birgitta, Bengt och Fredrik Nilsson, Inger Sandsjö (samtliga från Larv), Carina Johansson, Peter, Linda och Lucas Edling, Lennart Torstensson (från Vara) samt Leif Liljegren, Vedum. Till interimstyrelse valdes: Ordf. Lennart Smedenfeldt, v. ordf. Peter Edling, sekr. Lars Jansson (ej närvarande), kassör Inger Sandsjö samt Bengt Nilsson.Drivkraften för klubbens bildande var Lennart Smedenfeldt som även var klubbens ordförande under 15 år, Antalet medlemmar har varierat under åren för att på senare tid varit nästan konstant vid 20 talet licensierade.

Träningen bedrevs dels vid Hedensborg i Larv och dels på Torsvallens parkering i Vara. Klubbmedlemmarnas första tävling var ingen mindre än SM, som spelades i Skara. Under tre dagar fick medlemmarna råd och erfarenhet om spel och taktik. Det första klubbmästerskapet spelades i Larv, uppdelat i fyra klasser.

Under ett antal år i slutet av 80 talet arrangerade klubben en tävling som kallades Torscupen och spelades på Torsvallens parkering, tävlingen spelades under 2 dagar och i disciplinerna dubbel och trippel.

I slutet av 90 talet startades en ny era, då SLÄTTA MIXEN startades, en mixed tävling för semesterlediga boulespelare. Denna tävling har blivit en lyckoträff, så populär att den 1999 var en av Sveriges absolut största öppna mixed tävlingar med 51 startande lag.

Under åren har Bouleklubben varit ganska framgångsrika i såväl Skaraborgsmästerskapen som SM, serie och andra tävlingssammanhang. Slättens Boulister upphörde 2010.

Jubileumsskrift: Slättens Boulister 1982 – 1997 15-årsjubileum.

En av klubbens medlemmar, Roger Smedenfeldt, gick efter den aktiva karriären vidare som domare och är den ende domaren i Norden med rättighet att döma europeiska mästerskap i boule. Som exempel kan nämnas att Roger dömt veteran-EM i Danmark och en internationell tävling i Stockholm. Roger Smedenfeldt är domaransvarig för Västgöta Dal och är med i Svenska bouleförbundets domarkommitté.

Bilder från Slättens Boulister