Levene Skytteförening

 Stiftad 1937.
Initiativtagare: Polisman Olof Sandberg, St. Levene. Sandberg var också den som bildade föreningen. Styrelse: Ordf. polisman Olof Sandberg, v. ordf. lantbrukare Tage Bengtsson, sekr. maskinist Axel Karlsson, v. sekr. reparatör Vilhelm Bengtsson, kassaförv. lantbrukare Algot Svensson, samt skjutchef och instruktör ordföranden.

Skjutbaneförhållanden: Skjutbanans storlek är 20 m. i bredd och 300 m. i längd. Väggarna mot markörgroparna äro utförda i betong. Klufånget utgöres av en naturlig stigning. Bana är försedd med 4 tavelställ av järn enligt Varbergsmodellen, och skyttepaviljong uppförd 1940. Skjutriktningen är västlig.

Skjutbanan är byggd på mark tillhörig Smedtofta Östergården i Levene socken. Dispositionstiden är enligt avtal 20 år. Årligt arrendebelopp erlägges med 20:- kr.

Anläggningskostnaden för skjutbanan uppgick till omkring 3 250:- kr. Paviljongen kostade 350:- kr. Statsanslag som bidrag till byggnadskostnaderna har erhållits med 1 300:- kr. Skyttarna själva ha frivilligt deltagit i arbetet under anläggningstiden.

Vid starten 1937 fanns 93 medlemmar som 1942 var nere i 54.