Bitterna: Väster-Bitterna Skytteförening

Stiftad 1900.

Styrelse: Ordf. folkskollärare Herman Nilsson, v. ordf. handlande J. E. Björsell, sekr. lantbrukare Nils Larsson, v. sekr. lantbrukare Karl Hult samt kassaförv. Alexander Andersson.

Skjutbaneförhållanden: Föreningens skjutbanas längsta skjutavstånd är 300 m. Den är försedd med 2 tavelställ. Skjutriktningen är mot nordost. Banan är belägen på mark tillhörande Krono-Kartegården i Väster-Bitterna socken. Marken disponeras av föreningen till 1945.

1900 var de aktiva 29 till antalet. 1919 nåddes toppnoteringen 82. 1942 var antalet 59.