Resa till Tidaholms idrottsmuseum 2005

Under hösten besöktes Tidaholms mycket imponerande idrottsmuseum, där vi bl.a. besåg den stora tavla som vår ordförande, Carl-Owe Johansson, målat. Tavlan består av 26 olika motiv, representerande samtliga idrotter som förekommit i Tidaholm. Mest imponerande vad dock den stora ”Tidaholmsmodellen”, där vartenda hus finns utplacerat som staden såg ut 1945.