Jungs Bouleklubb

 

Jungs Bouleklubb bildades 1999. Förste ordförande var Jerker Rask. Verksamheten bedrivs på egen anläggning (dock kommunägd mark) med seriespel såväl i lag som individuellt. Blåtröjorna har 35 – 40 medlemmar och ordnar emellanåt tipspromenader för att stärka verksamheten ekonomiskt. Logotypen föreställer tre bouleklot.