Styrelse och övriga förtroendevalda

Delar av styrelsen 2007.

Styrelsen består 2023/2024 av:

Ordförande:            Carl-Owe Johansson 0512-140 12,  kallesr.m(at)gmail.com
Vice ordförande:      Christer Kämpe
Sekreterare:              Jan-Erik Larm       jekonsult(at)telia.com
Kassör:                      Per-Gunnar Lindberg    odalvagen7(at)gmail.com
Övriga ledamöter:  Torbjörn Johansson, Lars-Arne Arvidsson
Ersättare:                 Jan Hermansson,  Hans Lundmark

Revisorer: Hans-Åke Sjökvist, Sven-Olof Johansson, Ersättare: Claes-Gunnar Lundgren

Valberedning: Anders Johansson (sammankallande), Bengt-Olof Uvesten, Hans Kälström

 

Personer som tidigare har haft uppdrag inom sällskapet:
Folke Svensson (kassör)
Sven-Olof Kvarnemark (kassör)
Kjell Allansson (valberedning)
Arne Karlsson (valberedning)
Bertil Svanebring (revisor)
Bror Jonsson (ersättare)
Sten-Yngve ”Putte” Wernebratt (ledamot)
Sven-Olof Johansson (sekreterare)
Lars Larsson (revisor)
Jacob Johansson (vice ordförande)
Bruno Arvidsson (ledamot)
Roland Strandberg (revisor)
Sven-Åke Ekblom (valberedning)
Vidar Johansson (valberedning)
Leif Egonsson (valberedning)