Vedums Fotbollsklubb

 Vedums Fotbollsklubb torde vara det första försöket att etablera någon form av bollsport i Vedum. Den bildades troligen 1923, men blev inte långvarig.