Ryda – Bygg & Flyg Modellflygklubb

Bildad 2003.

Ordförande: Karl-Gustav Karlsson. I början av 1960-talet fick Karl-Gustav Karlsson Telegrafverkets tillstånd att inneha en radioanläggning för modellflyg. Inte mycket hände därefter förrän Karl-Gustavs 55-årsdag 2003, då han uppvaktades med pengar att använda till en radiosändare för modellflyg.