Tråvads Gymnastikförening

1927 bildades den förmodade första renodlade gymnastikföreningen i bygden. Tråvads Gymnastikförening torde varit först på plan med enbart gymnastik på programmet. Man höll till i Tråvads Föreningshus med sina övningar. Föreningen höll i sig till början av 1940-talet, då ett par års uppehåll i gymnastiken gjordes. Den nya föreningen, Tråvads Idrottsförening, bildad 1944, tog sedan upp gymnastik på programmet. 

Gymnastiktrupp slutet 30-tal. Ledare Erik Fransson.