RF:s Förtjänsttecken

Sedan år 1910 har Riksidrottsförbundet utdelat förtjänsttecken i guld. RF:s förtjänsttecken är i första hand en utmärkelse som utdelas för förtjänstfullt ledarskap på förbundsnivå och utdelas vid Riksidrottsmötet som hålls vartannat år. Vederbörande skall inneha sitt SF:s eller DF:s högsta utmärkelse.

191 Västgötar har under 1900-talet erhållit förtjänsttecket.

Två av dem kommer från Vara Kommun. Nämligen Leif Sahlback (1993) och Bror Jonsson (1995).

Under 2000-talet har även Stefan Svensson (2007), Håkan Svensson (2011) och Håkan Robertsson (2017) tilldelats utmärkelsen.

Varabor som fått DF:s förtjänsttecken i guld