Tråvad – CCK Fasanerna

CCK Fasanerna, Tråvad. Bildad 1953.

Någon förteckning av medlemmar i CCK Fasanerna från Tråvad finns ej, men några av de drivande krafterna var 14-årige Tore Ljungberg, som fungerade som såväl lagledare, ordförande som kassör. Lagledarrollen delade han med jämngamle Ingemar Wedén, som även skötte sekreterarjobbet exemplariskt. Som banchef och mekaniker utsågs den ett år äldre Ingvar Sabel.

Verksamheten bedrevs bakom lagården på gården Lillebo strax intill Bjerttorpsskogen på en avstickare från vägen mot Stora Hov. Där bakom fanns en grushåla med tre dammar. På stället bodde familjen Vilsson. Deras son Roland, som var en av ivrarna för sporten, tipsade sina kompisar om platsen och det gav resultat. Man hjälptes åt att gräva och forma en kuperad crossbana i terrängen bland dammarna, där även plankor fick läggas ut. Plats fanns att köra i bredd. Enligt klubbeslut ”ägde medlemmar rätt att träningsköra alla dagar under veckan”. Efter ett par år var verksamheten över.