Edsvära Bordtennisklubb

Edsvära Idrottsklubb. Som sektion fanns bordtennis på programmet mellan 1945 – 52. Därefter bildades en självständig bordtennisklubb. Under 1940-talet medverkade bl.a. Gunnar Pettersson, Arvid Finbom, Knut Snygg, Erik Karlsson, Bengt o Nils Lundgren, Harry Berg och Karl-Åke Karlsson.

     

Edsvära Bordtennisklubb. 1953 bildades EBTK av ett 10-tal 14-15-åringar.

Tidigare hade pingis varit en sektion i Edsvära IK. Vid årsmötet 1954 valdes följande styrelse: ordf. Harald Bergman, v. ordf. och sekr. Nils Lundgren, kassör Håkan Hermansson, v. kassör Göran Malm. Klubbmästare första året blev Lars Löving. Spelplats var i bygdegården (den gamla). Där höll man till ända till 1968, då verksamheten flyttades till Edsväragårdens källare. Under 1970-talet var aktiviteterna som livligast med 35-40 medlemmar och fem lag i seriespel.

Några framgångsrika representanter för EBTK genom åren är Geron Jannesson, Lennart Pettersson (de båda spelade dock vid klubbens bildande i Längjums BTK), Ingemar Nilsson, Roland Jonsson, bröderna Mats och Per-Olof Jakobsson, Christer Strömfeldt, Tommy Friberg, Ingemar och Bengt Jannesson, Leif och Mats Johansson, Arne Lundgren m.fl. Förnämlig ungdomsledare har Egon Friberg varit.

Edsvära Bordtennisklubb är en av få inom sporten på det lokala planet som fortfarande håller igång sin verksamhet med seriespel och den enda som enbart har bordtennis på programmet.