Önum/Emtunga – Idrottsklubben Fram

Idrottsklubben Fram hette den första friidrottsklubben och bildades 1937 i Önum. Styrelse: Ordf. Arne Magnusson, Storegården, v. ordf. Nils Flink, Sandvadet, sekr. Bertil Jakobsson, Fävadet, v. sekr. Eric Svensson, Rangeltorp, kassör Bengt Sandberg, Storegården, materialförv. Sven-Eric Johansson, Frälsegården. Revisorer Lars Flink, Sandvadet och Åke German, Storegården. Årsavgiften var 1:- kr.

Visserligen framgår inte av namnet vare sig den geografiska hemvisten eller vilken idrott man sysslade med, men IK Fram höll till i de sydligaste trakterna i Önum under tämligen primitiva former. Ett gäng ynglingar hade försökt få IFK Emtunga att ta upp friidrotten på programmet. Det misslyckades emellertid, så därför beslöt de att bilda en egen klubb. Klubben blev dock endast ettårig – nästa år startades en friidrottssektion i IFK Emtunga. Målet var nått för pionjärerna, som också var medlemmar i IFEK. Nu fick de helt andra förutsättningar på Mossbrott. Det kom dock att dröja in på 1940-talet innan den allmänna idrotten tog fart. 1944 hölls de första klubbmästerskapen i allmän idrott på Mossbrott.