Önums Idrottsförening

År 1910 upplät August Jakobsson på Mossbrott i Önum en ljungbacke till några ynglingar som just inköpt en fotboll. Föga anade August Jakobsson att det på hans ljungbacke skulle spelas fotboll även 100 år senare. Knappast kunde han heller tänka sig att nämnda markbit skulle bli berömd i hela Sverige. Trots att August stod på ungdomens sida, fanns nog heller inte i tankarna att hans släkt – på broder Karls sida – skulle uppnå ära och berömmelse i fyra generationer framåt i konsten att bemästra en fotboll på samma jordplätt.

De ynglingar som själva fick repa ljung och hugga bort buskar för att få en ren yta att spela boll på, bildade samma år Önums Idrottsförening. I styrelsen ingick Axel Jakobsson, Viktor Wahlqvist, Arvid Jonsson och Gustav Sahlin. Det material som föreningen anskaffade förvarades i en vedbod, som även fungerade som omklädningsrum tills man inköpte den gamla skyttepaviljongen och flyttade den till Mossbrott. Förening var aktiv även inom den allmänna idrottens olika grenar. Föreningen existerade i 10 år.

Noteras kan att redan 1907 initierade Axel Jakobsson, som kom från Göteborg och jobbade som dräng på Önumstorp, den första idrottsföreningen i Önum. Den föreningen blev dock bara ett år gammal. Förmodligen var det samma gäng som 1910 bildade ÖIF.

Bilden nedan är från föreningens slutår 1920 och är tagen på torget i Vara vid en match mot just Vara som Önumspojkarna vann med 4-0. Parkskolan syns i bakgrunden till höger.