Kvänums Skytteförening

Stiftad 1901. Initiativtagare: O. W. Nelsson, Otto Bernsson och Karl Gärden. Styrelse: Ordf. handlande Otto Bernsson, v. ordf. bagare Ernst Johansson, sekr. mejerist O. W. Nelsson, v. sekr. lantbrukare Emil Lidberg, kassaförv. Bokhållare Arvid Åstrand samt skjutchef och instruktör soldat J. A. Källström.

Skjutbaneförhållanden: Föreningens ursprungliga skjutbana var 4 m. i bredd och 300 m. i längd. Efter ombyggnad år 1943 ökas bredden till 6,5 m. Samtidigt ökas antalet tavelställ från 3 till 4. Tavelställen äro av järn av gängse typ. Skjutriktningen är mot nordost.

Banan är belägen på gården Badenedtorp nr. 5 i Kvänums socken. Dispositionstiden av marken är 20 år och årliga arrendebeloppet 25:- kr.

Den första skjutbaneanläggningen som kostade 65:- kr. betalades med inträdesavgifter. Nu verkställd utbyggnad och utvidgning har kostat 5 000:- kr., vilket belopp betalas med statsanslag och föreningens egna medel.

1901 var de aktiva medlemmarna 55. 1940 noteras högsta antalet: 118. 1942 var antalet 62.