Edsvära Skytteförening.

Stiftad 1901 på initiativ av godsägare Otto Bolin. Första styrelsen: Ordf. lantbrukare K.A. Jonsson, v. ordf. kvarnägare Johan Lidén, sekr. godsägare Otto Bolin, v. sekr. sågmästare Nils Sjölin, kassaförv. Godsägare H. Dehlén och instruktör soldat Ernst Bergman.

Banan är belägen på mark tillhörig Törnesgården, Edsvära. Skjutriktningen är mot öster. Föreningens bana har en bredd av 40 m. och en längd av 400 m. Den har 4 skjutstationer på 100, 200, 300 och 400 m. Antalet tavlor är 4.

1901 var medlemsantalet 31. 1914 98 (högsta antalet). 1942 fanns 53 aktiva.