Övriga – Varaslättens Fotbollsallians 64-

Den 13 juli 1964 bildades Varaslättens Fotbollsallians på café Nordpolen i Vara. Syftet var att samla in pengar till en fond för skadade fotbollsspelare.

Initiativet och idén till sammanslutningen kom från 17-årige tidningsreportern på SkLT-VA, Bengt Andersson, Vara. I en tidigare recettmatch i Helås, där en slättkombination mötte IF Elfsborg, tillföll hela behållningen den svårt knäskadade spelaren Knut Larsson i Helås IF. Det ekonomiska resultatet blev relativt lyckat. När väl idén om en fortsättning i form av en alliansliknande sammanslutning för att få ihop en ekonomisk skadefond slagit rot hos Bengt Andersson, kontaktade han ledare för slättens fotbollsföreningar och förmedlade sina tankar. Det blev allmänt bifall från samtliga 21 föreningar, som spelade seriefotboll, inom televerkets Vara-Nossebroområde 0512.

  Vid bildandemötet på Nordpolen valdes följande styrelse: Ordf. Bertil Svanebring, Vara, sekr. Bengt Andersson, Vara, kassör Lars Sahlin, Emtunga. Övriga ledamöter: Åke Nilsson, Helås och Helge Johansson, Arentorp. Suppl. Stig Jansson, Nossebro och Tore Enström, Främmestad. Till revisorer valdes Harry Levén, St. Levene och Börje Brelid, Naum. Suppl. Nils Andersson, Kvänum och Gunnar Hedström, Vedum. Bengt Andersson valdes även till UK-diktator och matcharrangör.

Den stora frågan var givetvis hur man skulle få ihop pengar. Att ta råd och hjälp från annat håll var ingen större idé, eftersom det inte fanns någon liknande sammanslutning i hela landet.     Man beslöt att det varje år skulle arrangeras matcher, där behållningen oavkortat gick till skadade spelare. För bidragssökande spelare fordrades dock minst en månads sjukskrivning, vilket alltså skulle bli karenstiden. Någon utbetalning skulle ej ske förrän efter ett halvår, innan man visste hur systemet kom att fungera. Maxutdelning fick också bli en senare fråga. Som grundplåt bestämdes medlemsavgiften till 50:- kr. per förening för de 21 anslutna föreningarna.

Det första evenemanget för Varaslättens Fotbollsallians skedde den 31 juli 1964, då en kombination från Div. IV-klubbarna Arentorps SK och Skogslunds IF mötte en kombination från 11 andra lägre placerade slättlag. Spelplats: Torsvallen. Arrangemanget blev en stor succé. 500 åskådare bevittnade en underhållande match som slutade 2-2. Den ekonomiska behållningen blev ganska exakt 1 000:- kr.

Sedan rullade det på. Under 1965 anordnades en s.k. Allianscup, där samtliga i alliansen ingående lag deltog. Nettot för alla cupmatcherna tillföll alliansen. Även 1966 och 1967 anordnades Allianscupen. Vid Allahelgonahelgen 1966 försökte man sig på gåsafotboll i turneringsform. Det slog väl ut och blev sedan en tradition under resten av 1960-talet.

Mellan 1964 och 1976 spelades inte mindre än 26 fotbollsmatcher i alliansens regi. Därtill fyra utomhuscuper och fyra gåsafotbollsturneringar. Flera gånger hade man otur med vädret, men sammantaget insamlades ofantliga summor till skadefonden.

1968 arrangerades den första inomhusturneringen. Den spelades i Nossebro. Mellan 1970 och 2003 blev Alléhallen i Vara fortsättningsvis spelplats för inomhusturneringarna. Fr.o.m. säsongen 1983/83 deltog även damlag. Fr.o.m. 2003/04 spelas turneringen i Sparbankshallen vid Torsvallen.

Dessa inomhusturneringar är oerhört populära och utgör numera de enda arrangemangen för Varaslättens Fotbollsallians, som med tiden insamlat och utdelat enorma summor för sitt ändamål – till skadade fotbollsspelare.

Noterbart: från starten 1964 har Varaslättens Fotbollsallians enbart haft fyra ordföranden! Bertil Svanebring satt i 10 år. Har ersattes 1974 av Sture Persson. När Sture avled 1989 efterträddes han av en ung Anders Ekdén, som efter 34 år  avgick hösten 2023. Ekdén efterträddes som ordförande i Varaslättens Fotbollsallians av sin föregångares son Peter Persson.