Sparlösa-Slädene Gymnastikförening

På gamla dar initierade Bertil Johansson en gymnastikförening i Sparlösa 1964. Så mycket om den föreningen finns egentligen inte att säga – däremot hur mycket som helst om dess ordförande och ledare. Hans kristliga namn säger inte så mycket, men det gör däremot artistnamnet ”Berto”. Långt innan han antog namnet Berto tränade han att gå på händer mellan ”stôva å laggårn”. Därefter började han uppträda på hembygdsfester o.dyl. och utvecklade sina gymnastiska färdigheter undan för undan. Varpå han blev cirkus- och varietéartist med uppträde i trapets som specialitet. Ja, supergymnasten Berto hade många strängar på sin lyra.