Vara – Slättens Boxningsklubb 

bildades 1982, men på grund av bristande intresse lades verksamheten ner efter ett par år.

1985 blev det omstart i en ny förening: Vara Boxningsklubb.