Vara Idrottsförening

bildad 1906, blev den första ”hellokala” idrottsföreningen. Dess första styrelse hade följande sammansättning: ordf. Halvar Ljunggren, vice ordf. Gustaf Siesing, sekr. Frithiof Lundqvister, vice sekr. C. Andersson, skattm. G. Svensson, klubbm. S. Olsson, materialförv. J.A. Linder, supp. O. Fast och Åke Edman. Antalet medlemmar vid starten var 39. En fotboll införskaffades och Marknadsplatsen (nuvarande St. torget) togs i bruk för aktiviteterna. En enda match spelades det första året. Motståndare var Trollhättans IF, som vann med 9-0 alt. 9-1 (olika resultat uppgavs). Förutom fotboll inköptes första året även redskap för allmän idrott: diskus, spjut, slägga, kula och stav. Men det mesta kom att handla om fotboll.

1907 fick Vara sin första fotbollsplan. Ett område av Stommen, utmed nuvarande Smedjegatan, arrenderades och en plan med måtten 100×60 meter anlades. Vara IF arrangerade det året en turnering om ett vandringspris: ”Varahornet”. Deltagande lag var förutom hemmalaget: IF Heimer, Skara AIS, samt lag från Vänersborg och Falköping. Vandringspriset vanns av Vara IF.

1908 blev föreningens mest livaktiga år. En episod från en match mot Skara Läroverks II-lag den 26 april 1908 kan förevigas. Vara IF var överlägset och hemmalagets försvarsspelare stod mest och frös i det kyliga och blåsiga vädret. Då säger den ene backen, Gustaf Siesing, till sin kollega Karl Ek: – ”Du kan se efter lite så springer jag hem och får lite kaffe”. Efter en kvart är han tillbaka.

– ”Har dä vart nôt?”

– ”Nä”, svarar Ek, och så var laget fullt igen.

Mellan 1912-1917 spelades enbart några enstaka fotbollsmatcher. Sistnämnda år betydde nedläggning för föreningen. Idrottsplatsen hade under första världskriget tagits i anspråk för kolonilotter.

Föreningen upphörde 1917