Vara – CCK Cobras

Troligen bildad 1953. Cykelcrossklubb.

Inga uppgifter finns om klubbens verksamhet.