Vara Kvinnliga Gymnastikförening / Vara Gymnastikförening

1930 bildades en gymnastikförening i Vara. Den var segregerad, eftersom enbart damer hade tillträde. Vara Kvinnliga Gymnastikförening hade vid bildandet 21 medlemmar. Förste ordförande var Ingrid Grauers-Esseen. Redan innan föreningens bildande var damerna i Vara vältränade. Siktet var inställt på att få vara med på en uppvisning i Stockholm 1931, men för det fordrades en registrerad förening. Undan för undan utökades medlemsantalet. Damerna höll till i Parkskolans gymnastiksal. Under 1930-talet gjordes flera uppvisningar i Badhudsparken och på flera andra ställen runt om i Varabygden. Dessutom deltog damerna varje år i Västergötlands gymnastikförbunds uppvisningar.

Först 1985 kunde män bli medlemmar. Då byttes namn till Vara Gymnastikförening. Aktiviteterna hade då flyttats till Alléhallen. Med tiden blev gymnastikföreningen en av de allra största föreningarna i bygden med c:a 600 medlemmar.

1990 gjordes jubileumsskriften 1930 – 1990 Vara Gymnastikförening 60 år.