Gymnastik

Den första av våra föreningar som har med gymnastik i föreningsnamnet var Vara Gymnastik & Idrottsförening. Den bildades 1919. Så mycket gymnastik stod förmodligen inte på programmet. Det var mest fotboll som gällde under föreningens korta existens.

1927 bildades den förmodade första renodlade gymnastikföreningen i bygden. Tråvads Gymnastikförening torde varit först på plan med enbart gymnastik på programmet. Därefter har det tillkommit fler föreningar allt eftersom.

Edsvära Gymnastikförening.

Kvänums Kvinnliga Gymnastikklubb

Kvänums Gymnastikförening. 

Längjums Gymnastikförening

Sparlösa-Slädene Gymnastikförening.

Tråvads Gymnastikförening 

Tråvads Idrottsförening,

Tråvads Kvinnliga Gymnastikförening

Vara Kvinnliga Gymnastikförening/Vara Gymnastikförening.

Vara Sportklubb.

Vedums Gymnastiksällskap

Vedums Motions- & Gympaförening

Vedums Husfars Idrottsförening.

Önums Gymnastikförening