Fyrunga Skytteförening

Stiftad 1900.

Initiativtagare: Folkskollärare J. Z. Bohlin och fanjunkare Alfred Nordqvist. Första styrelse: Ordf. fanjunkare Alfred Nordqvist, v. ordf. kommunalordförande Alfred Larsson, sekr. folkskollärare J. Z. Bohlin, v. sekr. lantbrukare V. Lundgren, kassaförv. Lantbrukare J. S. Andersson.

Föreningens verksamhet låg nere 1932-1933. 1937 sammanslogs Fyrunga Skytteförening med Tråvads Skytteförening och fick namnet Fyrungaortens Skytteförening. Samtidigt flyttades banan till Bratthall.

1900 var medlemsantalet 23 och sista året 1937 var antalet aktiva 78.