Södra Lundby Skytteförening

 Stiftad 1900.

Styrelse: Ordf. lantbrukare K. J. Johansson, v. ordf. soldat Anton Lundell, sekr. lantbrukare Carl Svensson, v. sekr. lantbrukare Otto Svensson, kassaförv. lantbrukare A. Lundin.

Skjutbaneförhållanden: Banan håller 300 m. i längd men är mycket smal. Den har 2 tavelställ för hisstavlor. Skjutriktningen är mot söder. Skjutbanan är belägen på mark tillhörig Mattsagården i Södra Lundby socken. Ägare är lantbrukare Johan Johansson. Dispositionstiden är till 1947. Årliga arrendeavgiften är 25:- kr.

Vid bildandet 1900 deltog 44 aktiva. 1940 var antalet 54 för två år senare var 24.