Önum/Emtunga – CCK New Cross

 bildad 1953

Citat: ”Härmed anmäler jag Önums CCK New Cross som medlemmar i Cymospeed. Vi är åtta stycken grabbar som bildat crossklubben. Namnet på Önums klubbmedlemmarna är: Bengt Lindwall, 14 år, Bengt Ekblom, 14, Ingvar Larsson, 15, Kenth Magnusson, 14, Olle Johansson, 14, Jörgen Forsberg, 13, Kjell Lundberg, 14 och lagledare Tage Wahrén, 17 år. Undertecknat av Tage Wahrén”.

Liksom Antiloperna CCK höll Önums CCK New Cross till i Emtungaskogen med sin verksamhet.