Fyrunga – Herrfotboll bilder

Fyrungalaget fotograferat 1941 vid Stommen i Fyrunga
Stående fr. v.: Gösta Andersson, Nils Kullberg, Rolf Sjögren-Eriksson, Assar Johansson, Sten Grönqvist och Harry Andersson
Knästående: Bengt Svensson, Lennart Svensson, Anders Svantesson, Erik Bäck och Erik Svantesson