Norra Vånga Skyttegille

Stiftad 1900.

Initiativtagare: Mejerist A. J. Zetterman. Styrelse: Ordf. handlande Anders Abelsson, v. ordf. lantbrukare Casper Pettersson, sekr. poststationsföreståndare Heribert Andersson, v. sekr. lantbrukare Wilhelm Kjellman samt kassaförv. mejerist A. J. Zetterman.

Skjutbaneförhållanden: Gillets skjutbana håller 8 x 300 m. Skjutstationer finns på 100, 200 och 300 m. Banan är försedd med 2 tavelställ för hisstavlor. Skjutriktningen är östlig.

Skjutbaneanläggningen är belägen på Risberga egendom, Norra Vånga socken. Ägare: lantbrukare K. Ljungqvist. Avtalet om markupplåtelsen sker varje år. Årliga arrendeavgiften är 35:- kr. Vid skjutbanans anläggande ha gillets medlemmar fritt utfört arbete av betydande omfattning.

1900 hade gillet 35 medlemmar, som 1904 steg till 105. 1942 var antalet 62.