Elings Skytteförening

Elings Skytteförening. Stiftad 1908. Initiativtagare: Folkskollärare P. O. G. Lövgren. Första styrelsen: Ordf. folkskollärare P. O. G. Lövgren, v. ordf. Karl Skog, sekr. lantbrukare Alfred Cerdier, v. sekr. Oskar Johansson, kassaförv. Lantbrukare Carl A. Johansson och instruktör Oskar Augustsson.

Skjutbaneförhållanden: Skjutbanans storlek är 20 x 300 m. Den har två tavelställ av järn och järnramar. Banan är belägen på Nedergården, Eling i Elings socken. Skottriktningen är mot syd ost. Som bidrag till anläggningskostnaderna erhölls 1909 450:- kr. De övriga anläggnings- och underhållskostnaderna har klubben svarat för.

Medlemsantalet var 1908 51. Högsta antal noteras 1940 med 85. 1942 var antalet 79. Föreningen existerade till 1976.