Larv – Studiecirkelträff i Larv 2006

Måndagen den 28 augusti träffades de fyra idrottshistoriska sällskapen, Falbygden, Essunga, Tidaholm och Vara för en andra träff ( den första hölls i Falköping den 30 maj) i årets studiecirkel.

Varas ordförande Carl-Owe Johansson hälsade välkommen till Hedensborg, en imponerande idrottsanläggning som omfattar sju fotbollsplaner, varav fem har gräsbeläggning.

Carl-Owe som höll i trådarna för kvällen tillsammans med WIS-orföranden Tommy Wahlsten (medlem i Falbygden) presenterade kvällens gäst Larv-experten Hasse Lundmark som på ett mycket intressant sätt berättade om Larv och dess historia, om föreningarna och då Fotbollsklubben och Hembygdsföreningen i synnerhet.

Temat för kvällen var bildidentifiering och här hade Hasse tips att ge deltagarna och Larvs FK där Hasses pappa var en av grundarna visade sig vara ett föredöme med noteringar om deltagarna på alla lagbilderna om än de fanns på baksidan.

Med Hasse inräknad så var det 14 nöjda deltagare som också fick ta del av Carl-Owes framdukade kaffe med mackor. Med SISU:s nya studiepaket på bordet beslutades om nästa träff i Tidaholm den 30 oktober då WIS-tidningen kommer att vara kvällens tema och då redaktör Leif Svensson från Borås kommer att inbjudas.

Tommy Wahlsten

 Studiecirkelträff i Larv

Hans Lundmark, som gästade studiecirkeln,
överlämnar till WIS ordf. Tommy Wahlsten en
gåva till WIS

Från Westgötarnas Idrottshistoria nr 3-2006