Tråvads Tennisklubb

 bildades den 29 september 1970.

Initiativtagare och drivande kraft – tillsammans med några lokala entusiaster – var Varasonen Göran Sahlström, som jobbade på Skaraborgsbanken i Tråvad. Sahlström spelade aktiv tennis i Vara TF och hade bl.a. på meritlistan att ha spelat en dubbelmatch mot en Wimledonsegrare. Jo, det är faktiskt sant. När Vara TF invigde sin andra tennisbana i Badhusparken 1966, fick Varaspelarna Göran Sahlström och Björn Källgren äran att möta tennislegendaren Sven Davidsson (Wimbledonsegrare i dubbel 1958 tillsammans med Ulf Schmidt) i par med Ingvar Ingvarsson i en uppvisningsmatch i dubbel i Vara. Enbart den meriten borde räckt för att Göran Sahlström skulle bli Tråvads Tennisklubbs förste ordförande.

Tanken var väl att även Tråvadsborna skulle få erhålla lektioner i den vita sporten, så att de så småningom skulle kunna sparra mot spelarna i de etablerade tennisklubbana i såväl Vara som Kvänum.

Efter några år stod en asfalterad tennisbana färdig med medel från såväl kommunen som Riksidrottsförbundet vid Ängevigatan 4, i närhet till både skolan och idrottsplatsen. För att göra banan ”proffsig” målades spelplanen röd och området utanför grönt. I Björn Borgs kölvatten ökade intresset för tennisspelet lavinartat även i Tråvad. 1981 hade tennisklubben sitt största medlemsantal, 46 stycken. Då gällde det att över huvud taget få någon tid bokad. Det hände t.o.m. att Tråvadsbor bokade spel vid Mossbrotts tennisbana några kilometer bort. Tråvads Tennisklubb deltog inte i seriespel, men anordnade nybörjarkurser och klubbmästerskap i flera klasser. Banan har även används av Vara Tennisförening vid större tävlingar som t.ex. distriktsmästerskap.

Så småningom ebbade intresset ut. Göran Sahlströms flytt 1984 hade månne med det dalade intresset att göra. Sista paret ut att slå och bolla på den inhägnade tennisbanan i klubbens namn var hans arvtagare på ordförandeposten, Bert Börjesson och Sahlströms f.d. kollega på Skaraborgsbanken, Valter Kjellner. När även Bert Börjesson avflyttade i slutet av 1980-talet var Tråvads Tennisklubbs saga all.

Man kan nog med fog påstå att platsen för tennisbanan genom åren har utnyttjats flitigare vintertid är på sommarhalvåret. Beroende av klimat har den inhägnade kommunalägda platsen vintertid spolats till isbana, som använts av ortens barn och ungdomar till att åka skridskor och även spela ishockey.

Följande har varit ledamöter i styrelsen för Tråvads Tennisklubb genom åren:

Ordförande: Göran Sahlström,   Bert Börjesson

Sekreterare: Göran Sahlström, Jonas Andersson, Mats Ödman

Kassör: Valter Kjellner, Torbjörn Falk