Tråvads Skytteförening

Fram och baksida på Tråfvads Skytteförenings fana.

 Stiftad 1900.

Styrelse: Ordf. godsägare Edvard Moritz, v. ordf. lantbrukare J. A. Johansson, sekr. stationsföreståndare O. R. Lundström, v. sekr. handlande J. A. Nilsson samt kassaförv. stationsföreståndare O. R. Lundström.

1900 noterades 30 aktiva, som 1915 växt till 81. 1923 noterades 26 aktiva. Föreningen upphörde 1923. Skyttarna från Tråvad bildade 1938 tillsammans med likasinnade i Fyrunga, Fyrungaortens Skytteförening.