Resa till Lidköping 2010

En självuttagen 19-mannatrupp från Vara Idrottshistoriska Sällskap begav sig en tisdagskväll till Sparbanken Lidköping Arena – varken för att fysiskt aktivera sig eller delta i Villa BK:s årsmöte, som hölls på plats samma kväll. Vara IHS hade bokat tid för en guidad visning av 200-miljonersbygget. De båda damerna från kultur- och fritidskontoret, Anna-Lena Ahlström och Marita Johansson, agerade utmärkta guider och dörröppnare för minsta vrå.

Efter arenabesöket begav sig sällskapet till Lidköpings Idrottsmuseum i Stadsparken. I väntan på att kaffet skulle bli färdigt visade ordföranden i Lidköpings IHS, Folke Brink, en film om museet. Själv agerade han intervjuare av bandystjärnan Mikael Arvidsson och löparprofilen Evy Palm i filmen. Lidköping är ju en riktig idrottsstad, så i museet fanns det mycket att beskåda i form av prissamlingar, vimplar, tröjor o.dyl. Ett imponerande idrottsmuseum och en givande kväll.